Algemeen

Wat goed is om te weten dat Rebel Opleiding en Advies bestaat uit 2 eenmanszaken. Hier vind je de bedrijfsspecifieke gegevens.

Rebel Opleiding en Advies
Fonteinkruid 8
3931WX Woudenberg
info@rebelopleidingenadvies.nl
035-5255633
KvK: 32060836
Btw: NL111221110B02
Bank: NL65 INGB 0006 7937 00Rebel Opleiding en Advies

 

DJ Rebel Advies
Fonteinkruid 8
3931 WX WOUDENBERG
djrebel@rebelopleidingenadvies.nl
035-5255633
KvK: 62378015
Btw: NL207503023 B02
Bank: NL24 INGB 0005 0536 76
BIC: INGBNL2A

 

Vastleggen van je gegevens
Wij gebruiken alleen gegevens die je uitdrukkelijk en vrijwillig verstrekt wanneer je de website bezoekt of in een 1 op 1 gesprek op papier verstrekt.
Deze gegevens gebruiken wij om je zo goed mogelijk verder te helpen. Je geeft persoonsgegevens door wanneer je:
– je aanmeldt voor een training of trainingstraject
– je aanmeldt voor coaching of een andere dienst
– je aanmeldt voor de nieuwsbrief
– een ebook downloadt of je inschrijft voor een online training
– informatie aanvraagt
– het contactformulier invult

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Wat doen we met je gegevens?

We slaan je gegevens op om de volgende redenen

  • Facturen te kunnen sturen wanneer je klant word
  • Emails kunnen sturen ter bevestiging of herinnering aan trainingen of afspraken
  • Adresgegevens hebben we nodig om te weten waar we post naartoe kunnen versturen mocht het nodig zijn en om te weten waar we naartoe moeten als we je willen bezoeken.

Wat kun jij met je gegevens

Om te weten wat en hoe we jouw gegevens opslaan heb je altijd recht om:

  • Jouw gegevens op te vragen en te bekijken
  • Jouw gegevens op te vragen om over te dragen
  • Te laten verwijderen
  • Rectificeren of aanvullen
  • Verwerken van gegevens te beperken
  • Bezwaar maken
  • Je hebt recht op geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Cookies
Op de websites van Rebel Opleiding en Advies maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Met het gebruiken van onze website ga je akkoord dat we gebruik maken van cookies. Deze cookies worden gebruikt voor het analyseren van het gebruik van onze websites om onze websites daarmee te kunnen verbeteren.

De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. De cookies die je voorkeuren onthouden kun je uitschakelen middels de cookiebalk die je te zien krijgt bij het (voor het eerst) bezoeken van onze website. Je kunt daarnaast altijd je browser zo instellen dat je geen cookies meer ontvangt.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

Niet langer dan noodzakelijk.

Je kunt jouw gegevens altijd laten verwijderen op verzoek.

Google Analytics

Om onze website te kunnen verbeteren gebruiken we Google Analytics. De gegevens die hier worden verwerkt zijn volstrekt anoniem en kunnen nooit worden teruggeleid naar een specifieke gebruiker.

Gebruik van jouw gegevens

Persoonsgegevens kunnen door ons worden gebruikt om je te informeren over relevante diensten van Rebel Opleiding en Advies zolang je daar prijs op stelt. Indien je hier bezwaar tegen hebt of wanneer je gegevens wilt corrigeren of opvragen, kun je contact met ons opnemen. Afmelden voor nieuwsbrieven en (geautomatiseerde) mailing kan eenvoudig door het klikken op de link die onderaan iedere email staat.

 

Wij zullen je gegevens nooit zonder je uitdrukkelijke toestemming verstrekken aan derden. De enige uitzondering daarop is wanneer wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak

Beveiliging

Rebel Opleiding en Advies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo hebben we onder andere voor intern gebruik een AVG-handboek geschreven. Mochten we op enig moment een datalek hebben dan zullen we jou en benodigde instanties er direct van op de hoogste stellen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Vragen

Heb je vragen rondom de privacy van Rebel Opleiding en Advies. Dan kun je je richten tot Dirk-Jan Rebel. Hij is functionaris Gegevensbescherming . djrebel@rebelopleidingenadvies.nl